POLSKIE TOWARZYSTWO BOTANICZNE

Oddział Śląski

 

 

Aktualności

ZARZĄD serdecznie zaprasza członków, sympatyków oraz wszystkich zainteresowanych na spotkanie w dniu 10 stycznia 2019 r.
Gościem będzie: dr hab. Damian Chmura prof. ATH (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej).
Tematem wykładu będzie: Wzorce kolonizacji roślin naczyniowych na martwym drewnie.
Spotkanie odbędzie się w sali B-204 (II piętro) budynku Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŚ, przy ul. Jagiellońskiej 28. o godz. 12.30.

ZARZĄD serdecznie zaprasza członków, sympatyków oraz wszystkich zainteresowanych na spotkanie w dniu 29 listopada 2018 r.
Gościem będzie: dr Monika Jędrzejczyk-Korycińska (Katedra Botaniki i Ochrony Przyrody, WBiOŚ, UŚ).
Tematem wykładu będzie: Stan zachowania a możliwości ochrony muraw galmanowych w Polsce.
Spotkanie odbędzie się w sali B-204 (II piętro) budynku Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŚ, przy ul. Jagiellońskiej 28. o godz. 12.30.

ZARZĄD serdecznie zaprasza członków, sympatyków oraz wszystkich zainteresowanych na spotkanie w dniu 26 marca 2018 r.
Gościem będzie: dr Sylwia Wierzcholska (Samodzielna Katedra Biosystematyki, Wydział Przyrodniczo-Techniczny, Uniwersytet Opolski).
Tematem wykładu będzie: Czy sikorki są dobrymi briologami? Wzorce użytkowania mszaków w gniazdach trzech gatunków sikor związanych z Puszczą Białowieską.
Spotkanie odbędzie się w sali B-204 (II piętro) budynku Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŚ, przy ul. Jagiellońskiej 28. o godz. 12.30.

Sylwetka naukowa prelegentki

ZARZĄD serdecznie zaprasza członków, sympatyków oraz wszystkich zainteresowanych na spotkanie w dniu 22 marca 2018 r.
Gościem będzie: dr Agata Smieja (Regionalna Stacja Edukacji Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Radzionkowie).
Tematem wykładu będzie: Bogactwo źródlisk tatrzańskich.
Spotkanie odbędzie się w sali B-204 (II piętro) budynku Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŚ, przy ul. Jagiellońskiej 28. o godz. 12.30.

Sylwetka naukowa prelegentki

ZARZĄD serdecznie zaprasza członków, sympatyków oraz wszystkich zainteresowanych na spotkanie w dniu 22 lutego 2018 r.
Gościem będzie: dr Grzegorz Kłys (Zakład Zoologii Katedry Biosystematyki, Wydział Przyrodniczo Techniczny, Uniwersytet Opolski).
Tematem wykładu będzie: Tadżykistan, przyroda i ludzie.
Spotkanie odbędzie się w sali B-204 (II piętro) budynku Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŚ, przy ul. Jagiellońskiej 28. o godz. 12.30.

Sylwetka naukowa prelegenta

ZARZĄD serdecznie zaprasza członków, sympatyków oraz wszystkich zainteresowanych na spotkanie w dniu 25 stycznia 2018 r.
Gościem będzie: dr Wojciech Zarzycki z Katedry Ekologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
Tematem wykładu będzie: Gatunki charyzmatyczne i ich potencjał w rozwoju ekoturystyki.
Spotkanie odbędzie się w sali B-204 (II piętro) budynku Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŚ, przy ul. Jagiellońskiej 28. o godz. 12.30.

Sylwetka naukowa prelegenta

ZARZĄD serdecznie zaprasza członków, sympatyków oraz wszystkich zainteresowanych na spotkanie w dniu 14 grudnia 2017 r.
Gościem będzie: prof. dr hab. Piotr Skubała z Katedry Ekologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
Tematem wykładu będzie: Lasy i ludzie w zrównoważonym społeczeństwie.
Spotkanie odbędzie się w sali B-204 (II piętro) budynku Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŚ, przy ul. Jagiellońskiej 28. o godz. 12.30.

Sylwetka naukowa prelegenta

ZARZĄD serdecznie zaprasza członków, sympatyków oraz wszystkich zainteresowanych na spotkanie w dniu 23 listopada 2017 r.
Gościem będzie: dr hab. Adam Stebel z Katedry i Zakładu Botaniki Farmaceutycznej i Zielarstwa, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
Tematem wykładu będzie: Ochrona mszaków w Polsce.
Spotkanie odbędzie się w sali B-204 (II piętro) budynku Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŚ, przy ul. Jagiellońskiej 28. o godz. 12.30.

Sylwetka naukowa prelegenta

ZARZĄD serdecznie zaprasza członków, sympatyków oraz wszystkich zainteresowanych na spotkanie w dniu 26 października 2017 r.
Gościem będzie: dr hab. Barbara Fojcik z Katedry Botaniki i Ochrony Przyrody (WBiOŚ, UŚ).
Tematem wykładu będzie: Omszała sztuka.
Spotkanie odbędzie się w sali B-204 (II piętro) budynku Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŚ, przy ul. Jagiellońskiej 28. o godz. 12.30.

Sylwetka naukowa prelegentki

ZARZĄD serdecznie zaprasza członków, sympatyków oraz wszystkich zainteresowanych na spotkanie w dniu 27 kwietnia 2017 r.
Gościem będzie: Dr Barbara Bacler-Żbikowska z Zakładu Botaniki Farmaceutycznej i Zielarstwa, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.
Tematem wykładu będzie: Skandynawia oczami botanika.

Spotkanie odbędzie się w sali B-204 (II piętro) budynku Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŚ, przy ul. Jagiellońskiej 28. o godz. 12.30.

Sylwetka naukowa prelegentki

ZARZĄD serdecznie zaprasza członków, sympatyków oraz wszystkich zainteresowanych na spotkanie w dniu 30 marca 2017 r.
Gościem będzie: Dr hab. Zygmunt Kącki z Zakładu Ekologii Roślinności, Uniwersytetu Wrocławskiego.
Tematem wykładu będzie: Przyszłość i aktualny stan badań nad zróżnicowaniem zbiorowisk trawiastych Polski.

Spotkanie odbędzie się w sali B-204 (II piętro) budynku Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŚ, przy ul. Jagiellońskiej 28. o godz. 12.30.

Sylwetka naukowa prelegenta

ZARZĄD serdecznie zaprasza członków, sympatyków oraz wszystkich zainteresowanych na spotkanie w dniu 23 lutego 2017 r.
Gościem będzie: mgr Justyny Ślęzak, absolwentki kierunku biologia, Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
Tematem wykładu będzie: Wpływ zieleni nadrzecznej na obecność nietoperzy w mieście.

Spotkanie odbędzie się w sali B-204 (II piętro) budynku Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŚ, przy ul. Jagiellońskiej 28. o godz. 12.30.

Sylwetka naukowa prelegentki

ZARZĄD serdecznie zaprasza członków, sympatyków oraz wszystkich zainteresowanych na spotkanie w dniu 7 lutego 2017 r.
Gościem będzie: Dr hab. Joanna Czarnecka z Zakładu Ekologii, Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS w Lublinie.
Tematem wykładu będzie: Pomagają i przeszkadzają - zwierzęta w życiu roślin.

Spotkanie odbędzie się w sali B-204 (II piętro) budynku Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŚ, przy ul. Jagiellońskiej 28. o godz. 11.00.

Sylwetka naukowa prelegentki

ZARZĄD serdecznie zaprasza członków, sympatyków oraz wszystkich zainteresowanych na spotkanie w dniu 26 stycznia 2017 r.
Gościem będzie: Dr Michał Romańczyk z Pracowni Dokumentacji Przyrody (Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska w Katowicach). Przedstawi wykład nt. Nauka w praktyce – monitoring przyrodniczy programu Owca Plus.

Spotkanie odbędzie się w sali B-204 (II piętro) budynku Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŚ, przy ul. Jagiellońskiej 28. o godz. 12.30.

Sylwetka naukowa prelegenta

ZARZĄD serdecznie zaprasza członków, sympatyków oraz wszystkich zainteresowanych na spotkanie w dniu 8 grudnia 2016r.
Gośćmi będą: Dr Magdalena Szymura oraz Dr hab Tomasz Szymura z Uniwersytetu Wrocławskiego. Przedstawią oni wykład nt. Biologia i rozmieszczenie nawłoci (Solidago L. i Euthamia Nutt.) w południowo-zachodniej Polsce.

Spotkanie odbędzie się w sali B-204 (II piętro) budynku Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŚ, przy ul. Jagiellońskiej 28. o godz. 12.30.

Sylwetki naukowe prelegentów

ZARZĄD serdecznie zaprasza członków, sympatyków oraz wszystkich zainteresowanych na spotkanie w dniu 24 listopada 2016r. Gościem będzie Dr Magdalena Maślak (Śląski Ogród Botaniczny, Radzionków), która przedstawi wykład nt. Ogrody botaniczne wobec współczesnych wyzwań w ochronie roślin ex situ.

Spotkanie odbędzie się w sali B-204 (II piętro) budynku Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŚ, przy ul. Jagiellońskiej 28. o godz. 12.30.

Sylwetka naukowa prelegentki

ZARZĄD serdecznie zaprasza członków, sympatyków oraz wszystkich zainteresowanych na spotkanie w dniu 28 kwietnia 2016r. Gościem będzie Dr hab. Ewa Grzebelus (Instytut Biologii Roślin i Biotechnologii, Uniwersytet Rolniczy, Kraków), która przedstawi wykład nt. Kultury protoplastów roślinnych - drogi i bezdroża.

Spotkanie odbędzie się w sali B-204 (II piętro) budynku Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŚ, przy ul. Jagiellońskiej 28. o godz. 12.30.

Sylwetka naukowa prelegentki

ZARZĄD serdecznie zaprasza członków, sympatyków oraz wszystkich zainteresowanych na spotkanie w dniu 7 kwietnia 2016 r. Gościem będzie dr hab. Piotr Latocha (Katedra Ochrony Środowiska, Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu, SGGW, Warszawa), który przedstwi wykład nt. Aktinidia – roślina mało znana.

Spotkanie odbędzie się w sali B-204 (II piętro) budynku Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŚ, przy ul. Jagiellońskiej 28. o godz. 12.30.

Sylwetka naukowa prelegenta

ZARZĄD serdecznie zaprasza członków, sympatyków oraz wszystkich zainteresowanych na spotkanie w dniu 25 lutego 2016 r. z botanikami naszego Wydziału - Dr hab. prof. UŚ Adamem Rostańskim, dr Andrzejem Pasierbińskim i lic. Mariuszem Wierzgoniem, którzy przedstwią nam swoje Botaniczne (i nie tylko) wspomnienia z Islandii.

Spotkanie odbędzie się w sali B-204 (II piętro) budynku Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŚ, przy ul. Jagiellońskiej 28. o godz. 12.30.

Sylwetki naukowe prelegentów

ZARZĄD serdecznie zaprasza członków, sympatyków oraz wszystkich zainteresowanych na spotkanie w dniu 21 stycznia 2016 r.
Gościem będzie Dr Kaja Rola (Zakład Taksonomii Roślin, Fitogeografii i Herbarium, Instytut Botaniki, Uniwersytet Jagielloński, Kraków), która wygłosi prelekcję nt. Tajemnica sukcesu kolonizacyjnego porostów – o kluczowych pionierach na terenach skażonych metalami ciężkimi.

Spotkanie odbędzie się w sali B-204 (II piętro) budynku Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŚ, przy ul. Jagiellońskiej 28. o godz. 12.30.

Sylwetka naukowa prelegentki

ZARZĄD serdecznie zaprasza członków, sympatyków oraz wszystkich zainteresowanych na spotkanie w dniu 10 grudnia br.
Gościem będzie Dr Anna Śliwińska-Wyrzychowska (Zakład Biologii i Ochrony Środowiska, Akademia im. J. Długosza w Częstochowie), która wygłosi prelekcję nt. Wybrane aspekty biologii sporofitów z rodzajów Lycopodium i Diphasiastrum.

Spotkanie odbędzie się w sali B-204 (II piętro) budynku Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŚ, przy ul. Jagiellońskiej 28. o godz. 12.30.

Sylwetka naukowa prelegentki

ZARZĄD serdecznie zaprasza członków, sympatyków oraz wszystkich zainteresowanych na spotkanie w dniu 26 listopada br.
Gościem będzie Dr Ewa Posz (Katedra i Zakład Botaniki Farmaceutycznej i Zielarstwa, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu), która wygłosi prelekcję nt. Tysiąc twarzy świetlika – rodzaj Euphrasia w Polsce.

Spotkanie odbędzie się w sali B-204 (II piętro) budynku Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŚ, przy ul. Jagiellońskiej 28. o godz. 12.30.

Sylwetka naukowa prelegentki

ZARZĄD serdecznie zaprasza członków, sympatyków oraz wszystkich zainteresowanych na pierwsze w nowym roku akademickim spotkanie w dniu 22 pażdziernika br.
Gośćmi będą Dr Wojciech Bąba (Uniwersytet Jagielloński) oraz Dr hab. Agnieszka kompała-Bąba (WBiOŚ, Uniwersytet Śląski), którzy wygłoszą prelekcję nt. Dynamika muraw kserotermicznych pod wpływem zabiegów ochrony aktywnej w Ojcowskim Parku Narodowym

Spotkanie odbędzie się w sali B-204 (II piętro) budynku Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŚ, przy ul. Jagiellońskiej 28. o godz. 12.30.

Sylwetki naukowe prelegentów

ZARZĄD serdecznie zaprasza członków, sympatyków oraz wszystkich zainteresowanych na spotkanie w dniu 23 kwietnia 2015 r.
Gościem będzie Dr inż. Urszula Zajączkowska (Samodzielny Zakład Botaniki Leśnej SGGW w Warszawie), która wygłosi prelekcję nt. Czy trichomy mają wpływ na reorientację liścia dyni?

Spotkanie odbędzie się w sali B-204 (II piętro) budynku Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŚ, przy ul. Jagiellońskiej 28. o godz. 12.30.

Sylwetka naukowa prelegentki

ZARZĄD serdecznie zaprasza członków, sympatyków oraz wszystkich zainteresowanych na spotkanie w dniu 19 marca 2015 r.
Gościem będzie Dr Monika Woźniak-Chodacka (Uniwersytet Jagielloński, Kraków), która wygłosi prelekcję nt. Rewizja taksonomiczna rodzaju Oenothera L. w Europie Środkowej.

Spotkanie odbędzie się w sali B-204 (II piętro) budynku Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŚ, przy ul. Jagiellońskiej 28. o godz. 12.30.

Sylwetka naukowa prelegenta

ZARZĄD serdecznie zaprasza członków, sympatyków oraz wszystkich zainteresowanych na spotkanie w dniu 26 lutego 2015 r.
Gościem będzie Dr Przemysław Kurek (Zakład Ekologii, Instytut Botaniki PAN w Krakowie), który wygłosi prelekcję nt. Inżynier Borsuk - czyli jak ssaki drapieżne oddziałują na roślinność.

Spotkanie odbędzie się w sali B-204 (II piętro) budynku Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŚ, przy ul. Jagiellońskiej 28. o godz. 12.30.

Sylwetka naukowa prelegenta

ZARZĄD serdecznie zaprasza członków, sympatyków oraz wszystkich zainteresowanych na spotkanie w dniu 22 stycznia 2015 r. 
Gościem będzie Dr Artur Obidziński (Samodzielny Zakład Botaniki Leśnej SGGW,  Warszawa), który wygłosi prelekcję nt. Nietroficzne oddziaływania zwierząt na fitocenozy.

Spotkanie odbędzie się w sali B-204 (II piętro) budynku Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŚ, przy ul. Jagiellońskiej 28. o godz. 12.30.

Sylwetka naukowa prelegenta

ZARZĄD serdecznie zaprasza członków, sympatyków oraz wszystkich zainteresowanych na spotkanie w dniu 27 listopada 2014 r. (czwartek).
Gościem będzie mgr Anna Stala (Wydział Przyrodniczo-Techniczny, Uniwersytet Opolski), która wygłosi prelekcję nt. Rodzaje zgnilizn powodowane przez gatunki z rodzaju Phellinus (Quél.) – przegląd.

Spotkanie odbędzie się w sali B-204 (II piętro) budynku Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŚ, przy ul. Jagiellońskiej 28. o godz. 12.30.

Sylwetka naukowa prelegentki

ZARZĄD serdecznie zaprasza członków, sympatyków oraz wszystkich zainteresowanych na pierwsze spotkanie w nowym roku akademickim w dniu 23 października  2014 r. (czwartek).
Gościem spotkania będzie mgr inż. Gabriela Sąkol (Zakład Szkodliwości Biologicznych i Immunoalergologii, Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu), która wygłosi prelekcję nt. Przystosowanie żurawek w polskiej Kolekcji Narodowej rodzaju Heuchera L. do zimy.

Spotkanie odbędzie się w sali B-204 (II piętro) budynku Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŚ, przy ul. Jagiellońskiej 28. o godz. 12.30.

Sylwetka naukowa prelegenta

ZARZĄD serdecznie zaprasza członków, sympatyków oraz wszystkich zainteresowanych na spotkanie w dniu 22 maja 2014 r. (czwartek).
Gościem spotkania będzie Dr hab. Wojciech Borucki (Katedra Botaniki, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa), który wygłosi prelekcję nt. Mikroskop konfokalny w badaniach jakościowych i ilościowych.

Spotkanie odbędzie się w sali B-204 (II piętro) budynku Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŚ, przy ul. Jagiellońskiej 28. o godz. 12.30.

Sylwetka naukowa prelegenta

ZARZĄD serdecznie zaprasza członków, sympatyków oraz wszystkich zainteresowanych na spotkanie w dniu 24 kwietnia 2014 r. (czwartek).
Gościem spotkania będzie Dr hab. prof. US Zofia Sotek (Katedra Botaniki i Ochrony Przyrody, Uniwersytet Szczeciński), która wygłosi prelekcję nt. Rośliny mięsożerne – fenomen w świecie roślin.

Spotkanie odbędzie się w sali B-204 (II piętro) budynku Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŚ, przy ul. Jagiellońskiej 28. o godz. 12.00.

Sylwetka naukowa prelegenta

ZARZĄD serdecznie zaprasza członków, sympatyków oraz wszystkich zainteresowanych na spotkanie w dniu 20 marca 2014 r. (czwartek).
Gośćmi spotkania będą: Prof. zw. dr hab. Stanisław Wika oraz Dr hab. prof. UŚ Adam Rostański (Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytet Śląski w Katowicach), którzy wygłoszą prelekcję nt. Wiosenna flora Krety.

Spotkanie odbędzie się w sali B-204 (II piętro) budynku Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŚ, przy ul. Jagiellońskiej 28. o godz. 12.30.

Sylwetka naukowa prof. dr hab. Stanisława Wiki
Sylwetka naukowa dr hab. prof. UŚ Adama Rostańskiego

ZARZĄD serdecznie zaprasza członków, sympatyków oraz wszystkich zainteresowanych na spotkanie w dniu 20 lutego 2014 r. (czwartek).
Gościem spotkania będzie Dr hab. inż. arch. Krzysztof Marek Rostański, (Wydział Architektury Politechniki Śląskiej), który wygłosi prelekcję nt. Natura modelowana – elementy naturalistyczne w kompozycji urbanistycznej.

Spotkanie odbędzie się w sali B-204 (II piętro) budynku Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŚ, przy ul. Jagiellońskiej 28. o godz. 12.30.

Sylwetka naszego prelegenta

ZARZĄD serdecznie zaprasza członków, sympatyków oraz wszystkich zainteresowanych na spotkanie w dniu 23 stycznia 2014 r. (czwartek).
Gościem spotkania będzie Dr hab. Alina Stachurska-Swakoń, (Instytut Botaniki, Zakład Taksonomii Roślin i Fitogeografii, Uniwersytet Jagielloński), która wygłosi prelekcję nt. Zmienność genetyczna gatunków ziołoroślowych w Europie i jej biogeograficzne implikacje.

Spotkanie odbędzie się w sali B-204 (II piętro) budynku Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŚ, przy ul. Jagiellońskiej 28. o godz. 12.30.

Sylwetka naszego prelegenta

ZARZĄD serdecznie zaprasza członków, sympatyków oraz wszystkich zainteresowanych na spotkanie w dniu 12 grudnia 2013 r. (czwartek).
Gościem spotkania będzie Dr hab. Arkadiusz Nowak, (Katedra Biosystematyki, Uniwersytet Opolski), który wygłosi prelekcję nt. Zbiorowiska roślinne Środkowej Azji - światowego hotspotu różnorodności biologicznej.

Spotkanie odbędzie się w sali B-204 (II piętro) budynku Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŚ, przy ul. Jagiellońskiej 28. o godz. 12.30.

Sylwetka naszego prelegenta

ZARZĄD serdecznie zaprasza członków, sympatyków oraz wszystkich zainteresowanych na spotkanie w dniu 21 listopada 2013 r. (czwartek).
Gościem spotkania będzie Dr hab. Barbara Sudnik-Wójcikowska, prof. UW (Zakład Ekologii Roślin i Ochrony Środowiskam Uniwersytet Warszawski), która wygłosi prelekcję nt. Stepy południowo-wschodniej Europy – zagrożenia i problem restytucji, ze szczególnym uwzględnieniem roli kurhanów

Spotkanie odbędzie się w sali B-204 (II piętro) budynku Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŚ, przy ul. Jagiellońskiej 28. o godz. 12.00.

Sylwetka naszego prelegenta

ZARZĄD serdecznie zaprasza członków, sympatyków oraz wszystkich zainteresowanych na spotkanie w dniu 24 października 2013 r. (czwartek).
Gościem spotkania będzie dr Anna Wilczek (Samodzielna Katedra Biosystematyki, Uniwersytet Opolski), która wygłosi prelekcję nt. Wzrost obwodu kambium waskularnego w trakcie przyrostu promieniowego pnia - czy powszechna interpretacja rzeczywiście wyjaśnia ten proces?

Spotkanie odbędzie się w sali B-204 (II piętro) budynku Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŚ, przy ul. Jagiellońskiej 28. o godz. 12.30.

Sylwetka naszego prelegenta

ZARZĄD serdecznie zaprasza członków, sympatyków oraz wszystkich zainteresowanych na spotkanie w dniu 17 września 2013 r. (wtorek).
Gośćmi spotkania będą dr Ewa Przedpełska-Wąsowicz wraz z mężem - dr Pawełem Wąsowiczem z Islandzkiego Instytutu Historii Naturlanej, którzy wygłoszą prelekcję nt. Spotkanie z Islandią - krainą lodu i ognia.

Islandia, jedno z najmiejszych państw na świecie liczące zaledwie nieco ponad 300 000 mieszkańców, jest równiez jedym z najmniej znanych w Polsce krajów europejskich. Spotkanie będzie wspaniałą okazją do poznania przyrody Islandii (od zjawisk astronomicznych i geologicznych po florę i faunę), oraz ludzizamieszkujących ten odległy kraj i ich kultury.

Spotkanie odbędzie się w sali B-204 (II piętro) budynku Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŚ, przy ul. Jagiellońskiej 28. o godz. 13.00.

Sylwetka naszych prelegentów

Uzupełniające Zebranie Wyborcze

W dniu 5 czerwca br., odbędzie się Zebranie Wyborcze dla członków Śląskiego Oddziału PTB.
W programie m.in. uzupełniające wybory Delegata Oddziału na 56 Zjazd PTB

Posiedzenie jest OBOWIĄZKOWE dla członków Towarzystwa.
Odbędzie się ono w sali A-139 (II piętro) budynku Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŚ, przy ul. Jagiellońskiej 28.
ZARZĄD serdecznie zaprasza

W dniu 16 maja br., o godz. 12.30 odbędzie się ostatnie w tym roku akademickim spotkanie członków naszego oddziału. W programie przewidziano wystąpienie dr Małgorzaty Wójcik (Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie, Lublin) na temat: Przystosowania roślin do wzrostu na składowiskach odpadów z wydobycia i przetwórstwa rud cynku i ołowiu.
Posiedzenie odbędzie się w sali B-204 (II piętro) budynku Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŚ, przy ul. Jagiellońskiej 28.
ZARZĄD serdecznie zaprasza

Sylwetka naszego prelegenta

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Śląskiego Oddziału PTB

W dniu 18 kwietnia br., odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze dla członków Śląskiego Oddziału PTB.
W programie m.in.:
- sprawozdanie ustępującego Zarządu oraz
- wybory nowego Zarządu oraz Delegatów Oddziału na 56 Zjazd PTB

Posiedzenie jest OBOWIĄZKOWE dla członków Towarzystwa.
Odbędzie się ono w sali B-204 (II piętro) budynku Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŚ, przy ul. Jagiellońskiej 28.
Zaproszenie ZARZĄDU

 

W dniu 11 kwietnia br., o godz. 12.30 odbędzie się posiedzenie Śląskiego Oddziału PTB. W programie przewidziano wystąpienie dr hab. Barbary Fojcik (Zakład Botaniki Systematycznej, WBiOŚ, UŚ) na temat: Mchy w wielkim mieście.
Posiedzenie odbędzie się w sali B-204 (II piętro) budynku Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŚ, przy ul. Jagiellońskiej 28.
ZARZĄD serdecznie zaprasza

Sylwetka naszego prelegenta

W dniu 21 marca br., o godz. 12.30 odbędzie się posiedzenie Śląskiego Oddziału PTB. W programie przewidziano wystąpienie dr hab. prof. UŚ Ewy Kurczyńskiej (Zakład Biologii Komórki, WBiOŚ, UŚ) na temat: Komunikacja symplastowa i jej znaczenie w morfogenezie roślin.
Posiedzenie odbędzie się w sali B-204 (II piętro) budynku Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŚ, przy ul. Jagiellońskiej 28.
ZARZĄD serdecznie zaprasza

Sylwetka naszego prelegenta

W dniu 14 marca br., o godz. 12.30 odbędzie się posiedzenie Śląskiego Oddziału PTB. W programie przewidziano wystąpienie dr Renaty Kurtyki (Katedra Fizjologii Roślin, WBiOŚ, UŚ) na temat: Brasinosteroidy - steroidowe regulatory przyszłości.
Posiedzenie odbędzie się w sali B-204 (II piętro) budynku Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŚ, przy ul. Jagiellońskiej 28.
ZARZĄD serdecznie zaprasza

Sylwetka naszego prelegenta

W dniu 21 lutego br., o godz. 12.30 odbędzie się posiedzenie Śląskiego Oddziału PTB. W programie przewidziano wystąpienie inż. Gabrieli Sąkol (Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego, Sosnowiec) na temat: Gatunki botaniczne żurawek w Polskiej Kolekcji Narodowej rodzaju Heuchera.
Posiedzenie odbędzie się w sali B-204 (II piętro) budynku Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŚ, przy ul. Jagiellońskiej 28.
ZARZĄD serdecznie zaprasza

Sylwetka naszego prelegenta

W dniu 13 grudnia br., o godz. 12.30 odbędzie się posiedzenie Śląskiego Oddziału PTB. W programie przewidziano wystąpienie mgr Piotra Grzegorzka (Muzeum w Chrzanowie im. I. M. Mazarakich) na temat: Z nauką i humorem o botanice.
Wykład odbędzie się w sali B-204 (II piętro) budynku Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŚ, przy ul. Jagiellońskiej 28.
ZARZĄD serdecznie zaprasza

Sylwetka naszego prelegenta

W dniu 22 listopada br., o godz. 12.30 odbędzie się posiedzenie Śląskiego Oddziału PTB. W programie przewidziano wystąpienie Dr hab. Aliny Urbisz (Zakład Botaniki Systematycznej, WBiOŚ, UŚ) na temat: Przez lądy i morza – czyli sposoby rozprzestrzeniania się roślin.
Wykład odbędzie się w sali B-204 (II piętro) budynku Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŚ, przy ul. Jagiellońskiej 28.
ZARZĄD serdecznie zaprasza

Sylwetka naszego prelegenta

Oddział Wrocławski zaprasza na seminarium

na którym Matthias Harnisch (Department of Environment and Economy, Municipality of Riedstadt, Niemcy) wygłosi prelekcję w języku polskim pt. Restoration of Floodplain Meadows along the northernUpper Rhine- Aims, Measures, Results.
Seminarium odbędzie się w dniu 14 listopada 2012 r. (środa) o godzinie 17.00 w Sali Wykładowej Instytutu Biologii Roślin UWr (ul. Kanonia 6/8).
ZAPROSZENIE

JUBILEUSZ 80-lecia Urodzin Pani prof. dr hab. Aurelii Urszuli Warcholińskiej

Mam przyjemność przekazać zaproszenie na uroczyste spotkanie w związku z Jubileuszem 80-lecia urodzin Prof. Aurelii Urszuli Warcholińskiej, badacza roślinności synantropijnej związanego z Uniwersytetem Łódzkim i Oddziałem Łódzkim PTB, które odbędzie się w środę, 17 października 2012 r. w auli im. Prof. J. Mowszowicza (budynek B), ul. Banacha 1/3 w Łodzi.
ZAPROSZENIE

Z wyrazami szacunku
Izabela Kałucka

2013 - ROKIEM BOTANIKI KRAKOWSKIEJ

logo botaniki krakowskiej

100-lecie powstania Instytutu Botaniki UJ,
60-lecie utworzenia Instytutu Botaniki PAN w Krakowie,
230-lecie założenia Ogrodu Botanicznego UJ,
to jubileusze przypadające na rok 2013,  ktory w związku z tym został ogłoszony Rokiem Botaniki Krakowskiej.

Z tej okazji otrzymaliśmy zaproszenie naukowców krakowskich na obchody jubileuszowe.  Główne imprezy jubileuszu odbędą się w dniach 19-21 września (czwartek – sobota) 2013 roku.

56 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że kolejny 56 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego pod hasłem Interdyscyplinarne i aplikacyjne znaczenie nauk botanicznych odbędzie się w dniach 24-30 czerwca 2013 roku w Olsztynie.
Zachęcamy Państwa do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami o Zjeździe i zgłoszenie w nim swojego udziału. Informacje te będą ukazywały się sukcesywnie na stornie internetowej Zjazdu: www.zjazd56ptb.olsztyn.pl/

Zapraszamy Państwa do Olsztyna, na Warmię, Mazury i Suwalszczyznę. Wyrażamy nadzieję, że uroda tego pięknego zakątka Polski będzie bodźcem do dyskusji naukowych a jednocześnie pozwoli na chwilę wytchnienia.

Uprzejmie prosimy o przekazanie informacji oraz zaproszenia Państwa współpracownikom, studentom, doktorantom, którzy mogą być zainteresowani uczestnictwem w Zjeździe.

Łączymy pozdrowienia.
W imieniu Komitetu Organizacyjnego 56. Zjazdu PTB
Przewodniczący Oddziału Olsztyńskiego PTB
prof. dr hab. Czesław Hołdyński

W dniu 17 maja br., o godz. 13.00 odbędzie się zebranie Oddziału Śląskiego PTB. W programie przewidziano wystąpienie Dr Michał Tyszkowski (Uniwersytet Wrocławski) na temat: Flora Puszczy Augustowskiej.
Wykład odbędzie się w sali B-204 (II piętro) budynku Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŚ, przy ul. Jagiellońskiej 28.

Sylwetka naszego prelegenta

W dniu 26 kwietnia br., o godz. 13.00 odbędzie się zebranie Oddziału Śląskiego PTB. W programie przewidziano wystąpienie Dr Renaty Kurtyki (Katedra Fizjologii Roślin, WBiOŚ, UŚ) na temat: Rola kwasu indolilo-3-octowego we wzroście elongacyjnym komórek roślinnych - teoria kwasowego wzrostu wczoraj i dziś.
Wykład odbędzie się w sali B-204 (II piętro) budynku Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŚ, przy ul. Jagiellońskiej 28.

Sylwetka naszego prelegenta

 

W dniu 19 kwietnia br., o godz. 13.00 odbędzie się zebranie Oddziału Śląskiego PTB. W programie przewidziano wystąpienie Dr hab. Beaty Babczyńskiej-Sendek (Katedra Geobotaniki i Ochrony Przyrody, WBiOŚ, UŚ) na temat: Problemy ochrony siedlisk nieleśnych na terenie jurajskich obszarów Natura 2000 oraz na terenach do nich przyległych.
Wykład odbędzie się w sali B-204 (II piętro) budynku Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŚ, przy ul. Jagiellońskiej 28.

Sylwetka naszego prelegenta

 

W dniu 22 marca br., o godz. 13.00 odbędzie się zebranie Oddziału Śląskiego PTB. W programie przewidziano wystąpienie Dr Andrzeja Pasierbińskiego (Zakład Botaniki Systematycznej, WBiOŚ, UŚ) na temat: Mapowanie zasięgów gatunków roślin przy użyciu modeli klimatycznych.
Wykład odbędzie się w sali B-204 (II piętro) budynku Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŚ, przy ul. Jagiellońskiej 28. ZARZĄD serdecznie zaprasza

Sylwetka naszego prelegenta

 

W dniu 15 marca br., o godz. 13.00 odbędzie się zebranie Oddziału Śląskiego PTB. W programie przewidziano wystąpienie Prof. dr hab. Stanisława Cabały (Katedra Ekologii, WBiOŚ, UŚ) na temat: Przyroda wybranych obszarów Azji Południowo-Wschodniej.
Wykład odbędzie się w sali B-204 (II piętro) budynku Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŚ, przy ul. Jagiellońskiej 28.
ZARZĄD serdecznie zaprasza

16 lutego br., odbyło się posiedzenie Oddziału Śląskiego PTB.
Wystąpienie Dr Barbary Osiadacz (Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań) na temat: Czy mszyce są botanikami.

Sylwetka naszego prelegenta

 

19 stycznia 2012 r. odbyło się posiedzenie członków oraz sympatyków Oddziału Śląskiego PTB.
Wykład na temat: Flora wiosenna pustyń Ziemi Świętej, wygłosił dr hab. Adam Rostański, prof. UŚ  (Zakład Botaniki Systematycznej, UŚ).

Sylwetka naszego prelegenta