POLSKIE TOWARZYSTWO BOTANICZNE

Oddział Śląski

Siedziba i Zarząd

adres:   ul. Jagiellońska 28, 40-032 Katowice
tel.   32 2009 577
fax   32 2009 361 (w Dziekanacie Wydziału)

przewodniczący   dr hab. Beata Babczyńska-Sendek,
z-ca przewodniczącego   dr hab. Izabella Franiel
sekretarz   dr hab. Alina Urbisz
skarbnik   dr Agnieszka Błońska
członek Zarządu   prof. dr hab. Ewa Kurczyńska

Komisja Rewizyjna
przewodniczący   dr Monika Jędrzejczyk-Korycińska
członkowie   dr hab. Aldona Uziębło
                  dr hab. prof. UŚ Adam Rostański

Zarząd Główny PTB

Składki członkowskie

Uprzejmie przypominamy, że stawki składek rocznych (obowiązujące od 01.07.2005 r.), wynoszą:
- dla członków zwyczajnych 50 zł (+ obowiązek prenumeraty czasopisma),
- dla członków nadzwyczajnych 50 zł (bez obowiązku prenumeraty czasopisma),
- dla uczniów, studentów i doktorantów 25 zł,
- dla emerytów 10 zł.

Wpisowe wynosi 10 zł.
Prosimy też o uregulowanie zaległych należności.

Uwaga
Składki członkowskie i opłaty za prenumeratę czasopism proszę wpłacać bezpośrednio u skarbnika, tj. u Pani dr Moniki Jędrzejczyk-Korycińskiej.
   tel.   32 2009 455
   mail   mjedrzej@us.edu.pl