Wydziałowa Rada Samorządu Doktorantów

przewodniczący - mgr JOANNA MOROŃCZYK (Katedra Genetyki)

z-ca przewodniczącego - mgr MARIUSZ WIERZGOŃ (Katedra Botaniki i Ochrony Przyrody)
sekretarz WRSD - mgr ARTUR PIŃSKI (Katedra Anatomii i Cytologii Roślin)
członek WRSD - mgr ŁUKASZ NICEWICZ (Katedra Fizjologii Zwierząt i Ekotoksykologii)

Delegaci WRSD do Rady Wydziału

mgr Joanna Morończyk (Katedra Genetyki)
mgr Mariusz Wierzgoń (Katedra Botaniki i Ochrony Przyrody)