Wydziałowa Rada Samorządu Doktorantów

przewodniczący - mgr ARITA KUŚ (Katedra Anatomii i Cytologii Roślin)
poczta  
z-ca przewodniczącego - mgr JOANNA MOROŃCZYK (Katedra Genetyki)
sekretarz WRSD - mgr MONIKA RAJTOR (Katedra Mikrobiologii)
członek WRSD - mgr JOANNA JAŚKOWIAK (Katedra Anatomii i Cytologii Roślin)

Delegaci WRSD do Rady Wydziału

mgr Arita Kuś (Katedra Anatomii i Cytologii Roślin)
mgr Joanna Morończyk (Katedra Genetyki)