Rada Wydziału

Dziekani

prof. dr hab. Zofia Piotrowska-Seget - Dziekan
prof. dr hab. Piotr Świątek - Prodziekan ds nauki i współpracy z zagranicą
dr hab. prof UŚ Maria Augustyniak - Prodziekan ds kształcenia i studentów
dr hab. Edyta Sierka - Prodziekan ds. promocji i współpracy z otoczeniem

Profesorowie

prof. dr hab. Stanisław Cabała
prof. dr hab. Małgorzata Gaj
prof. dr hab. Jacek Gorczyca
prof. dr hab. Robert Hasterok
prof. dr hab. Aleksander Herczek
prof. dr hab. Waldemar Karcz
prof. dr hab. Ewa Kurczyńska
prof. dr hab. Dorota Kwiatkowska
prof. dr hab. Mariusz Pietruszka
prof. dr hab. Piotr Skubała
prof. dr hab. Małgorzata Strzelec
prof. dr hab. Iwona Szarejko
prof. dr hab. Barbara Tokarska-Guzik
prof. dr hab. Piotr Węgierek
prof. dr hab. Wacław Wojciechowski

Profesorowie mianowani

dr hab. prof. UŚ Bogdan Doleżych
dr hab. prof. UŚ Agnieszka Mrozik
dr hab. prof. UŚ Jerzy Nakielski
dr hab. prof. UŚ Mirosław Nakonieczny
dr hab. prof. UŚ Magdalena Rost-Roszkowska
dr hab. prof. UŚ Karina Wieczorek
dr hab. prof. UŚ Zbigniew Wilczek
dr hab. prof. UŚ Gabriela Woźniak

Doktorzy habilitowani

dr hab. Agnieszka Babczyńska
dr hab. Beata Babczyńska-Sendek
dr hab. Irena Bielańska-Grajner
dr hab. Jolanta Brożek
dr hab. Ryszard Ciepał
dr hab. Jowita Drohojowska
dr hab. Barbara Fojcik
dr hab. Izabella Franiel
dr hab. Urszula Guzik
dr hab. Katarzyna Hupert-Kocurek
dr hab. Alina Kafel
dr hab. Bożena Kolano
dr hab. Agnieszka Kompała-Bąba
dr hab. Mariola Krodkiewska
dr hab. Jolanta Kwaśniewska
dr hab. Mirosław Kwaśniewski
dr hab. Paweł Kwiatkowski
dr hab. Iga Lewin
dr hab. Piotr Łaszczyca
dr hab. Grażyna Madej
dr hab. Eugeniusz Małkowski
dr hab. Anna Orczewska
dr hab. Bernard Palowski
dr hab. Izabela Poprawa
dr hab. Adam Rostański
dr hab. Weronika Rupik
dr hab. Joanna Szymanowska-Pułka
dr hab. Alina Urbisz
dr hab. Andrzej Urbisz
dr hab. Aldona K. Uziębło
dr hab. Grażyna Wilczek
dr hab. Danuta Wojcieszyńska

Przedstawiciele nauczycieli akademickich

dr Aleksander Betekhtin
dr Agnieszka Brąszewska-Zalewska
dr Katarzyna Bzdęga
dr Joanna Elsner
dr Izabela Greń
dr Justyna Guzy-Wróbelska
dr Monika Jędrzejczyk-Korycińska
dr Marzena Kurowska
dr Anna Markowicz
dr Andrzej Pasierbiński
dr Anna Urbisz
mgr Monika Gajecka
mgr Mariusz Kanturski
mgr inż. Krzysztof Sitko

Przedstawiciele pracowników nie będących nauczycielami akademickimi

dr Łukasz Chajec
dr Agnieszka Michalik-Kucharz
dr Małgorzata Nawrot
mgr Zbigniew Kuc
Alina Chachulska-Żymełka

Przedstawiciele studentów Studium Doktoranckiego

mgr inż. Karolina Chwiałkowska
mgr Arita Kuś

Przedstawiciele Samorządu Studenckiego

Bartosz Baran
Izabela Drygas
Łukasz Grabolus
Robert Hanczaruk
Sylwia Hasterok
Arkadiusz Imiela
Natalia Kaszyca
Paulina Kościelniak
Szymon Mazur
Miłosz Morawski
Agata Pisarek
Anna Rudawska
Patryk Rurka
Henry Shelonzek
Mariusz Wierzgoń

Profesorowie emerytowani

prof. dr hab. Jerzy Klag
prof. dr hab. Sylwia Łabużek
prof. dr hab. Jolanta Małuszyńska
prof. dr hab. Mirosław Małuszyński
prof. dr hab. Paweł Migula
prof. dr hab. Joanna Radziejewska-Lebrecht
prof. dr hab. Stanisław Wika