Rada Wydziału

Dziekani

prof. dr hab. Zofia Piotrowska-Seget - Dziekan
prof. dr hab. Piotr Świątek - Prodziekan ds nauki i współpracy z zagranicą
prof. dr hab. Maria Augustyniak - Prodziekan ds kształcenia i studentów
dr hab. Edyta Sierka - Prodziekan ds. promocji i współpracy z otoczeniem

Profesorowie

prof. dr hab. Małgorzata Gaj
prof. dr hab. Jacek Gorczyca
prof. dr hab. Robert Hasterok
prof. dr hab. Aleksander Herczek
prof. dr hab. Waldemar Karcz
prof. dr hab. Ewa Kurczyńska
prof. dr hab. Dorota Kwiatkowska
prof. dr hab. Agnieszka Mrozik
prof. dr hab. Mariusz Pietruszka
prof. dr hab. Piotr Skubała
prof. dr hab. Małgorzata Strzelec
prof. dr hab. Iwona Szarejko
prof. dr hab. Barbara Tokarska-Guzik
prof. dr hab. Piotr Węgierek
prof. dr hab. Karina Wieczorek

Profesorowie mianowani

dr hab. prof. UŚ Jerzy Nakielski
dr hab. prof. UŚ Mirosław Nakonieczny
dr hab. prof. UŚ Magdalena Rost-Roszkowska
dr hab. prof. UŚ Zbigniew Wilczek
dr hab. prof. UŚ Gabriela Woźniak

Doktorzy habilitowani

dr hab. Agnieszka Babczyńska
dr hab. Jolanta Brożek
dr hab. Agata Burian
dr hab. Ryszard Ciepał
dr hab. Łukasz Depa
dr hab. Jowita Drohojowska
dr hab. Barbara Fojcik
dr hab. Izabella Franiel
dr hab. Damian Gruszka
dr hab. Urszula Guzik
dr hab. Katarzyna Hupert-Kocurek
dr hab. Alina Kafel
dr hab. Bożena Kolano
dr hab. Agnieszka Kompała-Bąba
dr hab. Mariola Krodkiewska
dr hab. Jolanta Kwaśniewska
dr hab. Mirosław Kwaśniewski
dr hab. Paweł Kwiatkowski
dr hab. Iga Lewin
dr hab. Piotr Łaszczyca
dr hab. Eugeniusz Małkowski
dr hab. Aleksandra Nadgóska-Socha
dr hab. Anna Orczewska
dr hab. Bernard Palowski
dr hab. Izabela Poprawa
dr hab. Adam Rostański
dr hab. Weronika Rupik
dr hab. Joanna Szymanowska-Pułka
dr hab. Alina Urbisz
dr hab. Andrzej Urbisz
dr hab. Aldona K. Uziębło
dr hab. Grażyna Wilczek
dr hab. Danuta Wojcieszyńska
dr hab. Andrzej Woźnica

Przedstawiciele nauczycieli akademickich

dr Aleksander Betekhtin
dr Agnieszka Brąszewska-Zalewska
dr Katarzyna Bzdęga
dr Joanna Elsner
dr Izabela Greń
dr Justyna Guzy-Wróbelska
dr Monika Jędrzejczyk-Korycińska
dr Mariusz Kanturski
dr Marzena Kurowska
dr Anna Markowicz
dr Andrzej Pasierbiński
dr Anna Urbisz
mgr Monika Gajecka
mgr inż. Krzysztof Sitko

Przedstawiciele pracowników nie będących nauczycielami akademickimi

dr Łukasz Chajec
dr Agnieszka Michalik-Kucharz
dr Małgorzata Nawrot
mgr Zbigniew Kuc
Alina Chachulska-Żymełka

Przedstawiciele studentów Studium Doktoranckiego

mgr Joanna Morończyk
mgr Mariusz Wierzgoń

Przedstawiciele Samorządu Studenckiego

Martyna Czerkawska
Sebastian Dirks
Łukasz Grabolus
Michał Grajdek
Filip Grela
Anna Jureczka
Marta Knysak
Paulina Kościelniak
Adrian Masłowski
Szymon Mazur
Michalina Nieke
Patrycja Pawelec
Emma Rąpała
Henry Shelonzek
Dominika Żebracka

Profesorowie emerytowani

prof. dr hab. Stanisław Cabała
prof. dr hab. Jerzy Klag
prof. dr hab. Sylwia Łabużek
prof. dr hab. Jolanta Małuszyńska
prof. dr hab. Mirosław Małuszyński
prof. dr hab. Paweł Migula
prof. dr hab. Joanna Radziejewska-Lebrecht
prof. dr hab. Stanisław Wika
prof. dr hab. Wacław Wojciechowski