Studia podyplomowe


Na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach prowadzone są dwa kierunki
studiów podyplomowych - BIOLOGIA DLA NAUCZYCIELI oraz CZŁOWIEK I ŚRODOWISKA - kwalifikujące do nauczania przedmiotów biologia i przyroda.
Studia te przeznaczone są dla nauczycieli i absolwentów studiów magisterskich posiadających przygotowanie pedagogiczne.

Opis studiów, zasady naboru, wysokość opłat, kontakt i inne informacje znajdują się na stronach:
BIOLOGIA DLA NAUCZYCIELI  -  studia podyplomowe kwalifikacyjne
CZŁOWIEK I ŚRODOWISKO  -  studia podyplomowe dla nauczycieli kwalifikujące do nauczania przedmiotu PRZYRODA w szkole podstawowej