Studia podyplomowe


Na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach prowadzone są trzy kierunki
studiów podyplomowych:
BIOLOGIA DLA NAUCZYCIELI,
PRZYRODA DLA NAUCZYCIELI
NEURODYDAKTYKA Z GRYWALIZACJĄ i TECHNIKĄ INFORMACYJNĄ  NOWOŚĆ!

Opis studiów, zasady naboru, wysokość opłat, kontakt i inne informacje znajdują się na stronach:
BIOLOGIA DLA NAUCZYCIELI  -  studia podyplomowe kwalifikacyjne
PRZYRODA DLA NAUCZYCIELI  -  studia podyplomowe dla nauczycieli kwalifikujące do nauczania przedmiotu PRZYRODA w szkole podstawowej 
NEURODYDAKTYKA Z GRYWALIZACJĄ i TECHNIKĄ INFORMACYJNĄ  -  studia podyplomowe dla nauczycieli, pedagogów, wychowawców, a także rodziców chcących zapoznać się z aktualnymi osiągnięciami neurodydaktycki oraz ich praktycznym znaczeniem w procesach nauczania i wychowania 

Kierownik Studiów Podyplomowych
dr Marek Kaczmarzyk