Studia - przebieg, programy, sylabusy


Studia I i II stopnia prowadzone są na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska w trybie stacjonarnym (dziennym).

Studia I stopnia (zawodowe) trwają 3 lata na kierunkach: BIOLOGIA, BIOTECHNOLOGIA i OCHRONA ŚRODOWISKA.
Studia II stopnia (magisterskie) trwają 2 lata i obejmują kierunki: BIOLOGIA, BIOTECHNOLOGIA, OCHRONA ŚRODOWISKA oraz prowadzony w języku angielskim (dla studentów polskich i zagranicznych) - BIOTECHNOLOGY.

Kierunki z podziałem na specjalności (studia II stopnia):
BIOLOGIA - biologia ogólna i eksperymentalna
- ekologia i ochrona przyrody
- waloryzacja zasobów przyrody
BIOTECHNOLOGIA - biotechnologia roślin
- biotechnologia środowiska
OCHRONA ŚRODOWISKA
- monitoring i zarządzanie środowiskiem
- fizyko-chemiczne metody ochrony środowiska
- geoekologia
- nowoczesne metody instrumentalne
BIOTECHNOLOGY
(in English,
only second-cycle studies)
- plant biotechnology
- environmental biotechnology

 

Studia III stopnia (doktorskie) trwają 4 lata i są prowadzone w trybie stacjonarnym (dziennym)  w języku angielskim Advanced methods in biotechnology and biodiversity.
więcej informacji