Stypendia dla doktorantów

 

Doktoranci mogą ubiegać się o trzy rodzaje stypendium:

1. podstawowe stypendium doktoranckie
2. dodatek projakościowy dla najlepszych doktorantów
3. stypendium naukowe JM Rektora dla najlepszych doktorantów

Ad. 1 - Aby uzyskać podstawowe stypendium doktoranckie należy złożyć:

• podanie o tego rodzaju stypendium
• wypełniony wniosek z punktacją
• zestaw załączników
• załącznik nr 5  z numerem konta
• opinię opiekuna naukowego lub promotora wraz z określeniem stopnia zaawansowania pracy w procentach

Ad. 2 - Aby uzyskać dodatek projakościowy oprócz ww. dokumentów należy złożyć:

• podanie o tego rodzaju stypendium
• wypełniony wniosek z punktacją
• załącznik nr 5 z numerem konta

Ad. 3 - Aby uzyskać dodatkowo stypendium naukowe JM Rektora oprócz ww. dokumentów należy złożyć:

• podanie o tego rodzaju stypendium
• wypełniony wniosek z punktacją
• załącznik nr 5 z numerem konta

 

Kryteria i punktacja do stypendiów na WBiOŚ
Listy czasopism punktowanych
Załącznik nr 5 — wniosek doktoranta o przyznanie stypendium dla najlepszego doktoranta od 2 roku studiów