Stypendia naukowe

Stypendium JM Rektora i projakościowe

 

Obowiązujące akty prawne UŚ dotyczące stypendiów są dostępne na uniwersyteckiej stronie internetowej.

Zasady i kryteria przyznawania punktów do stypendium rektora, dodatku projakościowego oraz stypendium dla najlepszego doktoranta

więcej