System Rezerwacji Sal

Na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UŚ działa System Rezerwacji Sal (logowanie jak do USOSWeb i APD). Tą drogą wszyscy pracownicy mogą wnioskować o rezerwację ogólnodostępnych sal na potrzeby inne niż podstawowa dydaktyka.

SRS zastąpił zeszyt, leżący dotąd w dziekanacie. Studenci mają uprawnienie do wglądu do SRS, ale nie mogą dokonywać rezerwacji. W związku z tym prosimy o samodzielne dokonywanie rezerwacji.

INSTRUKCJA - zachęcamy do zapoznania się z krótką instrukcją zawierającą opis tej prostej procedury oraz listę sal dostępnych i niedostępnych w SRS.

Osobą odpowiedzialną („planistą”) na wydziale za SRS jest dr Ryszard Knapek (ryszard.knapek@us.edu.pl, dziekanat B-13, poniedziałki i czwartki).

Jednostką wspierającą poprawne działanie SRS jest Dział Internetowej Obsługi Toku Studiów (DIOTS, diots@us.edu.pl, czyli dział administracji centralnej zajmujący się USOSem.