Ustawa 2.0

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce - Dz. U. 2018 poz 1668 (pdf)

Przepisy wprowadzające ustawę 2.0 - Dz. U. 2018, poz 1669 (pdf)

 

Ważne zmiany w nadawaniu stopnia doktora i doktora habilitowanego oraz w kształceniu doktorantów

Dokument "STOPNIE I TYTUŁY - ważne informacje" został opracowany na podstawie Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668) zwaną dalej Ustawą 2.0 oraz ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1669).
Przepisy dotyczące stopni i tytułów to Dział V Ustawy 2.0 Art. 177 do Art. 231.
Przepisy przejściowe regulują przepisy wprowadzające ustawę, Rozdział 3, szczególnie Art. 179.
Wiele użytecznych informacji na temat przewodów doktorskich znajduje się na stronie Konstytucja dla Nauki, np.: Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
Dokument opracował
prof. dr hab. Piotr Świątek

 

Wykaz czasopism z baz Scopus i Web of_Science z przypisaniem do dyscyplin (listopad 2018)

Wykaz wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej