Nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego przez Radę Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska

wg nowych regulacji na podstawie Ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki w brzmieniu z dnia 18 marca 2011 r. (Dz. U. Nr 84, poz. 455 z późn. zm.)

2017

Agata Burian
osiągnięcie naukowe: Morfogeneza wierzchołka pędu: regulacja z udziałem czynników genetycznych i mechanicznych
wniosek
autoreferat
skład komisji habilitacyjnej
uchwała Rady Wydziału o nadaniu stopnia doktora habilitowanego

Irena Grześ
osiągnięcie: Znaczenie kolonii w reakcji mrówek na środowiskowe skażenie metalami
wniosek
autoreferat
skład komisji habilitacyjnej
uchwała Rady Wydziału o nadaniu stopnia doktora habilitowanego

2016

Małgorzata Anna Jóźwiak
osiągnięcie: Wykorzystanie organizmów wskaźnikowych w bioindykacji środowisk lądowych i wodnych na wybranych przykładach
wniosek
autoreferat
skład komisji habilitacyjnej
uchwała Rady Wydziału o nadaniu stopnia doktora habilitowanego

Jowita Drohojowska
osiągnięcie: Thorax morphology and its importance in establishing relationships within Psylloidea (Hemiptera , Sternorrhyncha)
wniosek
autoreferat
skład komisji habilitacyjnej
uchwała Rady Wydziału o nadaniu stopnia doktora habilitowanego

Mirosław Kwaśniewski
osiągnięcie: Molekularne analizy procesów rozwoju i funkcji włośników
wniosek
autoreferat
skład komisji habilitacyjnej
uchwała Rady Wydziału o nadaniu stopnia doktora habilitowanego

Maciej Adam Pszczółkowski
wniosek
autoreferat
skład komisji habilitacyjnej
uchwała Rady Wydziału o nadaniu stopnia doktora habilitowanego

2012

Aldona K. Uziębło
monografia: Petasites kablikianus Tausch ex Berchtold as a pioneer species and its abilities to colonise initial habitats
wniosek
autoreferat
skład komisji habilitacyjnej
harmonogram przebiegu postępowania
uchwała Rady Wydziału o nadaniu stopnia doktora habilitowanego