Aktualności

 

Dnia 1 stycznia 2017 roku weszła w życie nowelizacja Ustawy o Ochronie Przyrody, zmieniająca m.in. dotychczasowe zasady wycinki drzew i krzewów ...
materiał przysłany przez dr hab. Annę Orczewską z Katedry Ekologii - patrz więcej

 
22.02.2017
 
 

W najbliższy wtorek (21 lutego) w Centrum Studiów Polarnych - KNOW odbędzie się wykład prof. dr hab. Krzysztofa Jażdżewskiego - wybitnego hydrobiologa i oceanobiologa z Uniwersytetu Łódzkiego, jednego z pionierów polskich badań oceanobiologicznych w Antarktyce, na temat: Różnorodność biologiczna Oceanu Południowego.

 
20.02.2017
 
 

... Prof. dr hab. Barbary Tokarskiej-Guzik z Katedry Botaniki i Ochrony Przyrody.

Jest ona współautorką artykułu naukowego pt. No saturation in the accumulation of alien species worldwide, który ukazał się w lutym 2017 roku na łamach Nature Communications.

 
16.02.2017
 
 

AUF (L'Agence universitaire de la Francophonie), której członkiem jest Uniwersytet Śląski (wraz z  UAM z Poznania i Politechniką Łódzką) ogłasza konkurs dla studentów studiów I i II stopnia.

 
16.02.2017
 
 

W Rzeczpospolitej (9 stycznia 2017) ukazał się list do Pani Premier Beaty Szydło podpisany przez reprezentantów świata nauki, ekspertów ochrony środowiska, przedstawicieli samorządów i organizacji pozarządowych (270 osób).

 
09.01.2017
 
 

Narodowy Kongres NaukiZostań wolontariuszem konferencji Narodowego Kongresu Nauki w Katowicach

 
04.01.2017
 
 

Z dniem 1 stycznia 2017 roku absolwenci studiów licencjackich i magisterskich, prowadzonych na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UŚ, będą posiadać uprawnienia do sporządzania dokumentów opracowywanych w ramach procedury Oceny Oddziaływania na Środowisko.

 
02.01.2017
 
 

Zaproszenie na seminarium naukowe pt. Polowanie w XXI wieku. „Dobrzy myśliwi” i „złe bobry”, czyli aporie cywilizacji, które odbędzie się 19 stycznia 2017 r. Jest ono organizowane przez Laboratorium Animal Studies – Trzecia Kultura przy Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego oraz Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego. 

 
27.12.2016
 
 

Staże doktorskie i podoktorskie w Rumunii w ramach programu Eugen Ionescu dla studentów studiów III stopnia i pracowników ze znajomością języka francuskiego.

 
09.12.2016
 
 

Laboratorium Animal Studies – Trzecia Kultura przy Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego zaprasza na II spotkanie z cyklu PRZEDSTAWICIELE TRZECIEJ KULTURY WOBEC ZWIERZĄT. Spotkanie odbędzie się 2 grudnia br. a gościem będzie: prof. zw. dr hab. Krzysztof Łastowski - filozof biologii i kognitywista z UAM w Poznaniu.

 
29.11.2016