Władze dziekańskie


Dziekan Wydziału
prof. dr hab. Zofia Piotrowska-Seget

Prodziekan ds nauki i współpracy z zagranicą
prof. dr hab. Piotr Świątek

Prodziekan ds kształcenia i studentów
dr hab. Maria Augustyniak, prof. UŚ

Prodziekan ds. promocji i współpracy z otoczeniem
dr hab. Edyta Sierka

 

Dziekani urzędują w pok. B-11 (wejście przez Dziekanat, B-13) w budynku przyul. Jagiellońskiej 28.
tel. 32 2009 461 lub 32 255 58 73