Wolontariat na rzecz Wydziału - dokumenty

 

Pismo okólne nr 1 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie
wprowadzenia wzoru porozumienia o wykonywaniu przez wolontariuszy świadczeń na rzecz Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Załącznik nr 1 do Pisma okólnego nr 1 - Porozumienie o wykonywaniu przez wolontariuszy świadczeń na rzecz Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach