Kanał Śląski i Droga Wodna Górnej Wisły - Konferencja Naukowo-Techniczna

22.03.2019

Konferencja Naukowo-Techniczna

22 marca br. na Wydziale Nauk o Ziemi UŚ w Sosnowcu odbędzie się Konferencja Naukowo-Techniczna organizowana przez Śląskie Centrum Wody przy Uniwersytecie Śląskim.

W organizację konferencji zaangażowanych jest wiele osób z naszego Wydziału pod przewodnictwem dr. hab. Andrzeja Woźnicy (Katedra Biochemii i Śląskie Centrum Wody UŚ).

Planowany rozwój żeglugi śródlądowej w naszym kraju jest szansą dla dywersyfikacji transportu i rozwoju gospodarczego. Warto przedyskutować, w szerszym - wielodyscyplinarnym oraz integrującym zagadnienia zakresie, uwarunkowania realizacji tych planów. W ten sposób wyzwania techniczne, ekonomiczne, społeczne oraz środowiskowe ich realizacji staną się integralną częścią procesu osiągania tych celów. Taki właśnie zamysł leży u podstaw planowanej konferencji, której zakres tematyczny dostosowano do zamierzonych efektów.

więcej o konferencji

Transmisja na kanale YouTube

 

 

Wróć