Konferencja we współpracy z Fundacją Gyncentrum

20.06.2013 (17:00 - 20:00)

W czwartek, 20 czerwca 2013 roku w auli Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbyła się konferencja „Płodność w aspekcie współczesnych problemów cywilizacyjnych”, którą zorganizowali pracownicy Katedry Histologii i Embriologii Zwierząt, Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŚ we współpracy z Fundacją Gyncentrum.
Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś oraz Dziekan Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska prof. zw. dr hab. Iwona Szarejko. Z ramienia władz rektorskich w konferencji uczestniczył Prorektor ds. umiędzynarodowienia, współpracy z otoczeniem i promocji dr hab. Mirosław Nakonieczny, a z ramienia władz dziekańskich Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŚ, Prodziekan ds. współpracy z otoczeniem i promocji dr Edyta Sierka. Spotkanie prowadziła dr hab. Magdalena Rost-Roszkowska (Katedra Histologii i Embriologii Zwierząt, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŚ).
Podczas konferencji wykłady wygłosili: prof. dr hab. Jerzy Klag (Katedra Histologii i Embriologii Zwierząt, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŚ), prof. dr hab. n. med. Anita Olejek (Konsultant Wojewódzki ds. Ginekologii i Położnictwa woj. śląskiego), dr hab. Mariusz Wojewoda (Zakład Etyki, Instytut Filozofii, UŚ), dr n. med. Dariusz Mercik (Prezes Fundacji Gyncentrum), dr n. med. Anna Bednarska-Czerwińska (lekarz kliniki Gyncentrum) oraz lek. med. Dawid Serafin (lekarz kliniki Gyncentrum).

program konferencji
galeria zdjęć

Wróć