Plants, Heavy Metals, Environment Conference

26.06.2014 - 28.06.2014

Plants, Heavy Metals, Environment ConferenceMiędzynarodowa Konferencja Naukowa „PLANTS, HEAVY METALS, ENVIRONMENT” odbyła się w dniach 26-28 czerwca 2014 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego.

Głównymi organizatorami Konferencji był Zakład Botaniki Systematycznej, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Polskie Towarzystwo Botaniczne – Oddział Śląski.

Patronat Honorowy nad Konferencją objęli:
Rektor Uniwersytetu Śląskiego - prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś
oraz
Dziekan Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska - prof. dr hab. Iwona Szarejko

Celem konferencji „PLANTS, HEAVY METALS, ENVIRONMENT” było przedstawienie najnowszych wyników prac badawczych dotyczących różnorodności, biologii i ekologii gatunków zasiedlających obszary o wysokiej zawartości metali ciężkich w podłożu, jak również przybliżenie fizjologicznych i biochemicznych aspektów funkcjonowania organizmów roślinnych w warunkach stresu środowiskowego w badaniach obszarów podlegających silnej antropopresji. Istotnym celem konferencji była analiza możliwości i perspektyw badań interdyscyplinarnych w tym zakresie, omówienie możliwości praktycznego wykorzystania nowej wiedzy w biologii stosowanej, rekultywacji i ochronie obszarów poprzemysłowych.

Celem nadrzędnym była wymiana doświadczeń i nawiązanie współpracy pomiędzy specjalistami z różnych dziedzin, których łączy świat roślin i metali – jako przedmiotu badań i zainteresowań naukowych.

W Konferencji udział wzięło 111 osób w tym 4 zaproszonych gości z zagranicy, 10 uczestników z zagranicy (Belgia, Egipt, Hiszpania, Francja, Islandia), 97 uczestników z Polski (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie; Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie; Uniwersytet Jagielloński, Kraków; Instytut Botaniki, PAN, Kraków; Uniwersytet Medyczny Warszawa; Instytut Botaniki, Uniwersytet Warszawski; Uniwersytet Przyrodniczy w Warszawie (SGGW); Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań; Instytut Ochrony Roślin, Poznań; Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu; Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu; Politechnika Wrocławska; Uniwersytet Gdański; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin; Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska, PAN, Zabrze; Uniwersytet Opolski; Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach; Śląski Uniwersytet Medyczny, Katowice oraz Wydział Nauk o Ziemi i Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego).

Podczas konferencji referaty wygłosili zaproszeni goście:

  • Profesor Alan J M Baker (Uniwersytet w Melbourne, Uniwersytet w Queensland, Australia)
  • Profesor Herman Bothe (Uniwersytet w Kolonii, Niemcy)
  • Profesor Majeti NV Prasad (Uniwersytet w Hyderabad, Indie)
  • Profesor Jaco Vangronsveld (Uniwersytet w Hasselt, Belgia)

W czasie Konferencji wygłoszono 29 wykładów, w tym 4 plenarne. Zaprezentowano 71 plakatów w 2 sesjach posterowych.

Istotną częścią konferencji była także sesja terenowa poświęcona problemom bioróżnorodności, ekotoksykologii, fitostabilizacji i rekultywacji obszarów poprzemysłowych związanych z wydobyciem i obróbką cynku i ołowiu na terenie Śląska i Małopolski. W czasie sesji terenowej uczestnicy mieli możliwość odwiedzenia terenów poeksploatacyjnych Olkuskiego Okręgu Rudnego, otoczenia huty cynku w Miasteczku Śląskim, a także Sztolni Czarnego Pstrąga w Tarnowskich Górach, jako obiektu nierozerwalnie związanego z przemysłem wydobywczym rud srebra, cynku i ołowiu na Górnym Śląsku.

Abstrakty prezentowanych wykładów i plakatów wydano w postaci suplementu czasopisma Acta Biologica Cracoviensia series Botanica Vol. 56 suppl. 2.

galeria zdjęć

 

Sponsorzy konferencji

Plants, Heavy Metals, Environment Conference - sponsorzy

Wróć