Świat przyrody malowany elektronami - wystawa fotografii naukowej

22.04.2018

22 kwietnia w Mikołowie-Mokrem, na terenie Śląskiego Ogrodu Botanicznego odbędzie się uroczyste otwarcie plenerowej wystawy fotografii naukowej pod hasłem: „Świat przyrody malowany elektronami”, której organizatorem jest Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie we współpracy z Wydziałem Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego i pod patronatem JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego.

Wystawę będzie można zwiedzać do 10 września br.

Na wystawę składają się mikrofotografie dr Jagny Karcz wykonane w Laboratorium Skaningowej Mikroskopii Elektronowej WBiOŚ UŚ, które swoją treścią nawiązują do prowadzonych badań w ramach różnych projektów naukowych oraz pokazują piękno natury w skali mikro. Czarno-białe obrazy uzupełniają zdjęcia barwione komputerowo przez Bartosza Barana - studenta Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych UŚ dla uwypuklenia interesujących szczegółów materii. Są one pewną wizją artystyczną, która może inspirować i rozbudzać wyobraźnię obserwatora.

więcej informacji w folderze wystawy

 

 

Wróć