Wydziałowa Rada Samorządu Studenckiego

przewodniczący   Mariusz WIERZGOŃ
tel.   512-470-928
poczta   mwierzgon@us.edu.pl

wiceprzewodniczący   Arkadiusz IMIELA
tel.   508-067-570
poczta   aimiela@us.edu.pl

adres   Jagiellońska 28,   40-032 Katowice
pokój   BS-9 (suterena, w pobliżu sali gimnastycznej)

strona własna

 

Członkowie Samorządu:

Mariusz Wierzgoń
Arkadiusz Imiela
Henry Shelonzek
Natalia Kaszyca
Szymon Mazur
Łukasz Grabolus
Robert Hanczaruk 
Paulina Kościelniak
Izabela Drygas
Patryk Rurka

 

Samorząd studencki działa w Polsce w oparciu o Ustawę z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, która wymienia samorząd studencki jako ciało, w skład którego wchodzą wszyscy studenci danej uczelni. Na naszym Wydziale spośród siebie co dwa lata wybieramy w demokratycznych wyborach Wydziałową Radę Samorządu Studenckiego. Ma ona za zadanie m.in. reprezentować  interesy studentów przed władzami i pracownikami Wydziału, władzami Uniwersytetu oraz podejmować własne inicjatywy.

WRSS zabiera głos w sprawach, w których studenci czują się pokrzywdzeni, niesprawiedliwie potraktowani lub ocenieni. Współpracujemy z organami Wydziału oraz Uniwersytetu. Pomagamy studentom w uzyskaniu pomocy materialnej, miejsca w domu studenckim oraz bronimy przestrzegania i poszanowania praw studenta. W uzasadnionych sytuacjach występujemy do Władz Wydziału o ustanowienie godzin dziekańskich. Z należytą uwagą wysłuchamy każdej propozycji dotyczącej zmian lub akcji na Wydziale.

Staramy się dotrzeć do każdego studenta WBiOŚ z ważnymi informacjami dotyczącymi studiowania, rozwijania swoich pasji, kultury oraz rozrywki przez naszą stronę:
http://wrss-wbios.us.edu.pl/

oraz nasz fanpage:
https://www.facebook.com/wbiosus

Wbrew powszechnym osądom, samorząd studencki ma bardzo szerokie uprawnienia. Uprawnienia te dotyczą współudziału w podziale środków pieniężnych, sprawowaniu władzy uchwałodawczej na uczelni oraz decydowaniu o programie studiów. Jako WRSS mamy zapewnione miejsca dla dwóch delegatów do Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego, w której pracujemy nad problemami dotyczącymi całej uczelni oraz dla jednego Senatora Uniwersytetu Śląskiego. Opiniujemy wszystkie akty prawne dotyczące studentów oraz podział środków na działalność studencką.

Serdecznie zapraszamy na rozmowę do naszej siedziby, która mieści się w sali BS-9 w budynku przy ulicy Jagiellońskiej 28. Celem umówienia spotkania, prosimy o kontakt za pośrednictwem e-maila. Adresy każdego z członków WRSS można znaleźć na stronie: http://wrss-wbios.us.edu.pl/ w zakładce „skład”.