Wydziałowa Rada Samorządu Studenckiego

przewodniczący   Henry SHENLONZEK
tel.   608-239-228
poczta   

wiceprzewodniczący   Łukasz GRABOLUS
tel.   508-457-305
poczta   lgrabolus@us.edu.pl

adres   Jagiellońska 28,   40-032 Katowice

pokój   BS-9 (ul. Jagiellońska 28, suterena, w pobliżu sali gimnastycznej) oraz
pokój 427 (ul. Bankowa 14)

profil na Facebooku: wbiosus

 

Członkowie Samorządu:

Krzysztof Przetacznik (Koordynator ds. organizacji studenckich)
Patrycja Pawelec (Koordynator ds. Interesantów zewnętrznych)
Szymon Mazur (Delegat MRSS)
Paulina Kościelniak (Koordynator ds. Studentów Zagranicznych)
Piotr Kłos (Koordynator ds. informatycznych) piotr.klos@smcebi.edu.pl
Sebastian Dirks (Koordynator ds. socjalnych i stypendiów)
Martyna Czerkawska (Koordynator ds. Kultury)
Michał Grajdek (Koordynator ds. starostów)
Anna Jureczka (Delegat do Wydziałowej Komisji Rady Programowej kierunku: Biologia) ajureczka@us.edu.pl
Marta Knysak (Delegat do Wydziałowej Komisji Rady Programowej kierunku: Ochrona Środowiska)
Michalina Nieke (Koordynator ds. Promocji)
Weronika Łazarz (Koordynator ds.. informacji studenckiej) weronika.lazarz@smcebi.edu.pl
Emma Rąpała (Delegat do  Wydziałowej Komisji Erasmus Socrates)
Filip Grela (Delegat WRSS do Wydziałowej Komisji Rady Programowej kierunku: Biotechnologia)

 

Samorząd studencki działa w Polsce w oparciu o Ustawę z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, która wymienia samorząd studencki jako ciało, w skład którego wchodzą wszyscy studenci danej uczelni. Na naszym Wydziale spośród siebie co dwa lata wybieramy w demokratycznych wyborach Wydziałową Radę Samorządu Studenckiego. Ma ona za zadanie m.in. reprezentować  interesy studentów przed władzami i pracownikami Wydziału, władzami Uniwersytetu oraz podejmować własne inicjatywy.

WRSS zabiera głos w sprawach, w których studenci czują się pokrzywdzeni, niesprawiedliwie potraktowani lub ocenieni. Współpracujemy z organami Wydziału oraz Uniwersytetu. Pomagamy studentom w uzyskaniu pomocy materialnej, miejsca w domu studenckim oraz bronimy przestrzegania i poszanowania praw studenta. W uzasadnionych sytuacjach występujemy do Władz Wydziału o ustanowienie godzin dziekańskich. Z należytą uwagą wysłuchamy każdej propozycji dotyczącej zmian lub akcji na Wydziale.

Staramy się dotrzeć do każdego studenta WBiOŚ z ważnymi informacjami dotyczącymi studiowania, rozwijania swoich pasji, kultury oraz rozrywki przez naszą stronę:
http://wrss-wbios.us.edu.pl/

oraz nasz fanpage:
https://www.facebook.com/wbiosus

Wbrew powszechnym osądom, samorząd studencki ma bardzo szerokie uprawnienia. Uprawnienia te dotyczą współudziału w podziale środków pieniężnych, sprawowaniu władzy uchwałodawczej na uczelni oraz decydowaniu o programie studiów. Jako WRSS mamy zapewnione miejsca dla dwóch delegatów do Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego, w której pracujemy nad problemami dotyczącymi całej uczelni oraz dla jednego Senatora Uniwersytetu Śląskiego. Opiniujemy wszystkie akty prawne dotyczące studentów oraz podział środków na działalność studencką.

Serdecznie zapraszamy na rozmowę do naszej siedziby, która mieści się w sali BS-9 w budynku przy ulicy Jagiellońskiej 28. Celem umówienia spotkania, prosimy o kontakt za pośrednictwem e-maila. Adresy każdego z członków WRSS można znaleźć na stronie: http://wrss-wbios.us.edu.pl/ w zakładce „skład”.