Wydziałowa strona internetowa


Skład zespołu prowadzącego stronę www:

mgr JERZY KARCZEWSKI - wprowadzanie nowych informacji na stronę oraz ich aktualizacja
utrzymanie serwera testowego i wprowadzanie nowych informacji na stronę (w zastępstwie)
tel.   32 2009 371
poczta   jerzy.karczewski@us.edu.pl

Merytoryczny nadzór sprawują:
- nad informacjami dotyczącymi spraw studenckich
- nad informacjami dotyczącymi kształcenia
dr hab. Edyta Sierka – nad sprawami dotyczącymi promocji wydziału.

kontakt mailowy w celu przesłania informacji na stronę bądź zgłoszenia usterek   wbios@us.edu.pl