Katedra Biofizyki i Morfogenezy Roślin

Osiągnięcia naukowe i realizowane projekty badawcze

Tematyka

  • Wzrost symplastyczny, a ukierunkowane podziały komórek w merystemach
  • Morfogeneza wierzchołka korzenia i pędu, powstawanie organów bocznych
  • Genetyczna regulacja morfogenezy wierzchołka pędu
  • Tensorowy opis wzrostu, modelowanie z zastosowaniem tensora wzrostu
  • Symulacje komputerowe, badania symulacyjne rozwoju układu komórek w organach roślinnych
  • Wzrost, a naprężenia w ścianie komórkowej, ich wpływ na układ komórek
  • Wpływ anizotropii naprężeń w ścianie komórkowej na układ mikrotubul w przyściennym pokładzie cytoplazmy
  • Badania tensometryczne parametrów mechanicznych tkanek

 

Publikacje katedry w latach 2013-2016 (pdf)