Laboratorium Mikroskopii Skaningowej

Tematyka badawcza

Badania mikrostruktury obiektów biologicznych i niebiologicznych prowadzone są w następującym zakresie

  • porównawcza analiza cech strukturalnych roślin in vivo
  • procesy różnicowania w kulturach in vitro
  • mikrostruktura powierzchni organów roślinnych i zwierzęcych oraz ich znaczenie w taksonomii i filogenezie
  • powierzchnie organów roślin jako marker stanu środowiska
  • analiza strukturalna mutantów włośnikowych jęczmienia
  • morfogeneza organów i tkanek roślinnych
  • biodegradacja syntetycznych, modyfikowanych polimerów z udziałem bakterii i grzybów mikroskopowych
  • porównanie zmienności morfologicznej i strukturalnej gatunków inwazyjnych wkraczających na nowe siedliska
  • rozwój zarodkowy bezkręgowców i kręgowców

styczeń 2013 r. - udzielenie patentu
SPOSÓB PRZYGOTOWANIA UWODNIONEJ PRÓBKI MATERIAŁU BIOLOGICZNEGO DO TRÓJWYMIAROWYCH ANALIZ MIKROSKOPEM ŚWIETLNYM I ELEKTRONOWYM
Twórcy wynalazku: dr Andrzej Woźnica, dr Jagna Karcz, dr Tytus Bernaś, dr Agnieszka Nowak
Patent nr 213158, trwa od 29 września 2008 r. Dyplom patentowy
Opis: Sposób ujawnia skuteczną obróbkę uwodnionych próbek materiału biologicznego, przeznaczonych do trójwymiarowych analiz z wykorzystaniem mikroskopu świetlnego lub skaningowego mikroskopu elektronowego, zwłaszcza próbek o delikatnej strukturze przestrzennej, utrzymywanej przez wewnętrzne siły hydrostatyczne. Obróbkę prowadzi się w dwufazowym procesie zamrażania i liofilizacji w odpowiednich temperaturach i ciśnieniu.

Rozszerzony profil badań
Najistotniejsze osiągnięcia naukowe w ciągu ostatnich pięciu lat (2013-2017), najważniejsze publikacje naukowe w okresie 2015-2017