Katedra Mikrobiologii

Osiągnięcia naukowe i realizowane projekty badawcze

Tematyka

 • wykorzystanie mikroorganizmów do bioremediacji gleb skażonych związkami ropopochodnymi i metalami ciężkimi
 • izolacja szczepów bakterii produkujących związki powierzchniowo czynne (biosurfaktanty) i ich wykorzystanie w bioremediacji gleb
 • charakterystyka zespołów bakterii endofitycznych izolowanych z roślin metaloopornych
 • izolacja endofitycznych szczepów bakterii zdolnych do rozkładu węglowodorów
 • wykorzystanie metod biochemicznych (Biolog, enzymy, kwasy tłuszczowe) i molekularnych (DGGE, Real Time PCR, PCR) do oceny aktywności i bioróżnorodności zespołów  mikroorganizmów glebowych
 • bakteryjne mechanizmy promocji wzrostu roślin (PGPB – Plant Growth Promoting Bacteria)
 • wspomaganie fitoekstrakcji i fitodegradacji przez PGPB
 • reakcja zespołów mikroorganizmów glebowych na środki ochrony roślin
 • izolacja i charakterystyka plazmidów warunkujących oporność na antybiotyki
 • wykrywanie genów oporności na antybiotyki w środowisku
 • pęcherzyki zewnątrzkomórkowe u bakterii Gram-ujemnych

 

Publikacje katedry w latach 2016-2019 (pdf)

 

Projekty naukowe trwające w latach 2011-2019 (pdf)