Katedra Fizjologii Roślin

Osiągnięcia naukowe i realizowane projekty badawcze

Tematyka

  • kanały jonowe i ich udział w elektrogenezie komórek roślinnych
  • elektrogeniczna aktywność plazmalemmowej pompy protonowej
  • aktywność kanałów jonowych i plazmalemmowej pompy protonowej w warunkach stresu środowiskowego (metale toksyczne, promieniowanie elektromagnetyczne)
  • aktywność redoksowa plazmalemmy i jej udział w elektrogenezie komórek roślinnych
  • reakcja wzrostowa komórek roślinnych poddanych działaniu auksyn (IAA, 4-Cl-IAA, IBA) oraz substancji wzrostowych (FC)
  • reakcja wzrostowa komórek roślinnych w warunkach stresu środowiskowego (jony metali ciężkich, promieniowanie UV, temperatura)
  • aktywność redoksowa plazmalemmy w warunkach stresowych
  • matematyczne modelowanie procesów wzrostowych

 

Publikacje katedry w latach 2013-2016 (pdf)