Katedra Fizjologii Zwierząt i Ekotoksykologii

Dydaktyka

Katedra prowadzi zajęcia dydaktyczne dla studentów studiów stacjonarnych I i II stopnia na kierunkach: biologia, biologia żywności i żywienia, biotechnologia, ochrona środowiska (WBiOŚ), dla studentów I stopnia na kierunkach: psychologia (WPiPs) i kognitywistyka (WNS). Są to:

 • Adaptacje organizmów do środowiska
 • Bezpieczeństwo pracy i ergonomia
 • Biologiczne podstawy zachowania
 • Biologiczne podstawy zachowania człowieka i zwierząt
 • Chemiczne podstawy procesów życiowych
 • Ekofizjologia i behawior
 • Ekotoksykologia
 • Enzymologia
 • Fizjologia zwierząt
 • Fizjologia żywienia
 • Fizjologiczne podstawy działania leków
 • Mikrobiologia żywności i fizjologia żywienia
 • Organizmy w warunkach stresu środowiskowego
 • Podstawy biologii
 • Podstawy ekofizjologii zwierząt
 • Podstawy neurokognitywistyki
 • Struktura, funkcje, rozwój organizmów-bioróżnorodność
 • Toksykologia
 • Wprowadzenie do biologii
 • Wprowadzenie do patofizjologii
 • Zagrożenia cywilizacyjne i zrównoważony rozwój
 • Zarys fizjologii zwierząt
 • Zarys neurobiologii

Ponad to:
pracownie: licencjacka i magisterska, seminaria dla dyplomantów studiów I i II stopnia oraz serminaria dla doktorantów Katedry

Katedra oferuje również kursy dla słuchaczy studiów doktoranckich (studia III stopnia) w zakresie nauk biologicznych:

 • Adaptacje organizmów zwierzęcych do środowiska
 • Biomarkers in monitoring exposure and effects of xenobiotics in the environment (ang.)
 • Effective Presentation Workshop.(ang.)
 • Ekofizjologia owadów

oraz kursy w ramach studiów podyplomowych dla nauczycieli kwalifikujące do nauczania przedmiotu biologia w gimnazjum oraz w zakresie poziomu podstawowego szkół ponadgimnazjalnych:

 • Podstawy fizjologii człowieka i zwierząt

 

Za swoją działalność dydaktyczną Katedra została trzykrotnie wyróżniona I miejscem w głosowaniu studentów na Katedrę Roku, w latach akademickich 2005/2006, 2006/2007 i 2007/2008. Po raz kolejny Katedra została wyróżniona I miejscem w roku 2011/2012.

W konkursie na Najlepszego Wykładowcę, pracownik naszej Katedry, dr hab., prof. UŚ, Bogdan Doleżych w ciągu 11 lat istnienia konkursu uzyskał trzykrotnie tytuł najlepszego wykładowcy oraz zajął trzykrotnie drugie i dwa razy trzecie miejsce.

 

Pracownicy Katedry są także redaktorami/autorami lub współautorami podręczników akademickich, np.:

 • Doleżych B. i Łaszczyca P. (red.) 2003. Biomedyczne podstawy rozwoju z elementami higieny szkolnej. Wyd. Adam Marszałek, Toruń, s. 316.  (ISBN 83-7322-680-X)
 • Doleżych B., Nakonieczny M. 2014. Dydaktyka z żywym organizmem w tle. Jak ciekawie nauczyć i nie zabić? W: Kożusznik B. i Polak J. (red.) Uczyć z pasją. Wskazówki dla nauczycieli akademickich. Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice: 61-91. (ISBN 0208-6336)

Katedra koordynuje i administruje na WBiOŚ dwa projekty w ramach programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER), Oś priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju. Działanie: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, mające na celu podwyższenie kompetencji absolwentów Wydziału, wchodzących na rynek pracy.

 • „Bio-PRO: Ewolucja Bio- PROfesjonalizmu - wysokiej jakości programy stażowe dla studentów I i II stopnia kierunków biologicznych WBiOŚ".
 • „NEW. Zwiększenie konkurencyjności studentów Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego na rynku pracy przez rozwój ich kompetencji zawodowych”.