Katedra Histologii i Embriologii Zwierząt

Dydaktyka

Studia I stopnia

- przedmioty koordynowane przez Katedrę

 • Biologia rozwoju roślin i zwierząt
 • Histologia zwierząt
 • Techniki analizy tkanek roślinnych i zwierzęcych
 • Anatomia funkcjonalna układu nerwowego
 • Seminarium licencjackie
 • Pracownia licencjacka

- przedmioty współprowadzone

 • Mechanizmy rozwoju roślin i zwierząt
 • Podstawy struktury Eucaryota
 • Biologia z embriologia i genetyką
 • Struktura, funkcja i rozwój – bioróżnorodność
 • Podstawy procesów życiowych

Studia II stopnia
- przedmioty koordynowane przez Katedrę

 • Endokrynologia
 • Ultrastruktura komórki eukariotycznej
 • Pochodzenie i ewolucja płciowości
 • Inżynieria embriologiczna
 • Układ pokarmowy zwierząt i człowieka
 • Żywienie zwierząt domowych
 • Teorie starzenia i śmierć komórkowa
 • Seminarium dyplomowe, specjalizacyjne i magisterskie
 • Pracownia dyplomowa, specjalizacyjna i magisterska

Studia III-go stopnia
- przedmioty koordynowane przez Katedrę

 • Cyto- and histochemical analysis of embrionic animals tissues