Katedra Mikrobiologii

Dydaktyka

Studia I i II stopnia

Przedmioty prowadzone w Katedrze Mikrobiologii

 • Chemiczne podstawy procesów życiowych
 • Mikrobiologia
 • Podstawy biotechnologii
 • Metody biotechnologiczne w ochronie środowiska
 • Inżynieria genetyczna
 • Podstawy biotechnologii mikroorganizmów 
 • Biotechnologia mikroorganizmów
 • Biotechnologia środowiska
 • Mikrobiologia przemysłowa
 • Immunologia
 • Biotechnologia dla biologów
 • Mikrobiologia żywności i fizjologia żywienia
 • Mikrobiologia środowiskowa
 • Biotechnologia w ochronie środowiska
 • Techniki stosowane w ochronie środowiska
 • Biotechnologia a medycyna
 • Mikrobiologia sanitarna