Europejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoProjekt „Cyfrowa Entomologiczna Baza Danych HEMIPTERON (CEBD HEMIPTERON)”

Cyfrowa Entomologiczna Baza Danych HEMIPTERON (CEBD HEMIPTERON)

projekt CEBD Hemipteron Pluskwiaki (Hemiptera) to niezwykle zróżnicowana, trzecia pod względem liczebności grupa owadów, wśród których wiele gatunków to ważne ekonomicznie szkodniki roślin użytkowych. Katedra Zoologii Wydziału BiOŚ Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach posiada unikatowe zbiory owadów z wymienionego rzędu. Jednocześnie jest jedyną na terenie kraju jednostką naukowo-badawczą, zatrudniającą wyłącznie specjalistów wymienionej grupy owadów.

Projekt Cyfrowa Entomologiczna Baza Danych HEMIPTERON jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach osi priorytetowej II. Cyfrowe śląskie dla działania: 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Cel projektu: celem projektu jest digitalizacja kolekcji entomologicznej pluskwiaków, zabezpieczająca zbiory w formie cyfrowej. Projekt składa się z następujących etapów: (1) Przygotowanie poszczególnych kolekcji zbioru do digitalizacji; (2) Digitalizacja entomologicznego zbioru pluskwiaków; (3) Upublicznienie Cyfrowej Entomologicznej Bazy Danych HEMIPTERON.

Planowane efekty: dzięki realizacji projektu możliwe będzie stworzenie multimedialnego katalogu cennych okazów oraz udostępnienie obiektów dziedzictwa przyrodniczego i dorobku naukowego.

Okres realizacji projektu: 01.2018 - 11.2021 r.

Wartość projektu: 523 952,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 445 359,20 zł