Kadencje dziekańskie

1969

Dyrektor Instytutu Biologii - doc. dr hab. Przemysław Trojan

1971

Dyrektor Instytutu - doc. dr hab. Jerzy Chmielowski

1973-1975

Pierwszy Dziekan Wydziału - prof. dr hab. Marian Pytasz

Prodziekani od 1974 r. -
prof. dr hab. Sędzimir M. Klimaszewski
prof. dr hab. Zygmunt Hejnowicz

1975-1978

Dziekan Wydziału - prof. dr hab. Sędzimir M. Klimaszewski

 Prodziekani -
doc. dr hab. Kazimierz Czechowicz
prof. dr hab. Lesław Badura (ds. Studiów Zaocznych)

1978-1981

Dziekan Wydziału - doc. dr hab. Mirosław Małuszyński

Prodziekani -
doc. dr hab. Kazimierz Czechowicz (1978-1979)
dr Paweł Migula (1979-1981)
doc. dr Włodzimierz Serafiński

1981-1984

Dziekan Wydziału - doc. dr hab. Mirosław Małuszyński (1981-1982)
Dziekan Wydziału - prof. dr hab. Zbigniew Jethon (1982-1984)

Prodziekan -
doc. dr hab. Kazimierz Czechowicz

1984-1987

Dziekan Wydziału - prof. dr hab. Lesław Badura

Prodziekani -
prof. dr hab. Krzysztof Rostański

1987-1990

Dziekan Wydziału - prof. dr hab. Lesław Badura

Prodziekani -
prof. dr hab. Kazimierz Czechowicz (ds. Dydaktycznych)
prof. dr hab. Tadeusz Przybylski (ds. Socjalnych oraz ds. Studiów zaocznych)

1990-1993

Dziekan Wydziału - dr hab. Sylwia Łabużek, prof. UŚ

Prodziekani -
dr hab. Stanisław Wika, prof. UŚ (ds. Studiów dziennych)
doc. dr Włodzimierz Serafiński (1990-1992) (ds. Studiów zaocznych oraz ds. Socjalnych)
dr hab. Stanisław Cabała (1992-1993) (ds. Studiów zaocznych oraz ds. Socjalnych)

1993-1996

Dziekan Wydziału - dr hab. Sylwia Łabużek, prof. UŚ

Prodziekani -
dr hab. Stanisław Wika, prof. UŚ (ds. Studiów dziennych)
dr hab. Stanisław Cabała (ds. Studiów zaocznych oraz ds. Socjalnych)

1996-1999

Dziekan Wydziału - dr hab. Iwona Szarejko, prof. UŚ

Prodziekani -
dr hab. Waldemar Karcz, prof. UŚ (ds. Studiów stacjonarnych i dydaktyki)
dr hab. Stanisław Cabała, prof. UŚ (ds. Studiów zaocznych i spraw socjalno-bytowych studentów)
dr hab. Tadeusz Kimsa, prof. UŚ (ds. Studiów Doktoranckich)

1999-2002

Dziekan Wydziału - dr hab. Iwona Szarejko, prof. UŚ

Prodziekani -
dr hab. Bogdan Doleżych, prof. UŚ (ds. Kształcenia)
dr hab. Małgorzata Strzelec, prof. UŚ (ds. Studenckich)
prof. dr hab. Jerzy Klag (Kierownik Studiów Doktoranckich)

2002-2005

Dziekan Wydziału - prof. dr hab. Paweł Migula

Prodziekani -
dr hab. Bogdan Doleżych, prof. UŚ (ds. Kształcenia)
dr hab. Ryszard Ciepał (ds. Studenckich)
prof. dr hab. Jerzy Klag (Kierownik Studiów Doktoranckich)

2005-2008

Dziekan Wydziału - prof. dr hab. Paweł Migula

Prodziekani -
dr hab. Piotr Łaszczyca (ds. Kształcenia)
dr hab. Ryszard Ciepał (ds. Studenckich)
prof. dr hab. Jerzy Klag (Kierownik Studiów Doktoranckich)

2008-2012

Dziekan Wydziału - prof. dr hab. Iwona Szarejko

Prodziekani -
dr hab. Małgorzata Gaj, prof. UŚ (ds. Kształcenia)
dr hab. Zofia Piotrowska-Seget, prof. UŚ (ds. Studenckich)
dr hab. Ewa Kurczyńska, prof. UŚ (ds. Rozwoju Wydziału)

2012-2016

Dziekan Wydziału - prof. dr hab. Iwona Szarejko

Prodziekani -
dr hab. Małgorzata Gaj, prof. UŚ (ds. Kształcenia)
prof. dr hab. Zofia Piotrowska-Seget (ds. Studenckich)
dr Edyta Sierka (ds. Współpracy z Otoczeniem i Promocji)

2016-2020

Dziekan Wydziału - prof. dr hab. Zofia Piotrowska-Seget

Prodziekani -
prof. dr hab. Piotr Świątek (ds nauki i współpracy z zagranicą)
dr hab. Maria Augustyniak (ds kształcenia i studentów)
dr hab. Edyta Sierka (ds promocji i współpracy z otoczeniem)