Katedra Biofizyki i Morfogenezy Roślin

Kadra

prof. dr hab. DOROTA KWIATKOWSKA - Kierownik Katedry

 

dr hab. prof. UŚ JERZY NAKIELSKI - profesor nadzwyczajny

 

dr hab. AGATA BURIAN - adiunkt

 

dr JOANNA ELSNER - adiunkt

 

dr MARCIN LIPOWCZAN - starszy wykładowca

 

mgr JERZY KARCZEWSKI - specjalista

 

mgr ANNA STAROŃ - specjalista