Katedra Biologii Komórki

Kadra

prof. dr hab. EWA KURCZYŃSKA - Kierownik Katedry

 

dr EWA MAZUR - adiunkt

 

dr MAŁGORZATA POLAK - adiunkt

 

dr KATARZYNA SALA - asystent