Prace dyplomowe i rozprawy doktorskie


Studenci ostatniego roku studiów (I i II stopnia) na siedem dni przed obroną pracy powinni złożyć w Dziekanacie następujące dokumenty:
- indeks wraz z kartą egzaminacyjną
- pracę zbindowaną oraz w wersji elektronicznej
- 4 fotografie o wymiarach 45 mm /65 mm (w przypadku potrzeby otrzymania dyplomu w języku obcym należy donieść 1 zdjęcie dodatkowo)

Zmiany w procedurze składania prac dyplomowych

Na podstawie Zarządzenia Rektora (nr 22/2012 z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie Bazy Absolwentów Uniwersytetu Śląskiego), każdy student ostatniego roku studiów (pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich) przed złożeniem dokumentacji niezbędnej do przystąpienia do egzaminu dyplomowego powinien wypełnić „Deklarację przystąpienia Studenta do Bazy Absolwentów”, dostępną po zalogowaniu w systemie USOS Web (zakładka Moduły dodatkowe).
więcej informacji na stronie Biura Karier

Zarządzenie JM Rektora nr 68/2010, dotyczące między innymi składania prac dyplomowych, zawierające nowy załącznik - wzór strony tytułowej