Władze dziekańskie


Dziekan Wydziału
prof. dr hab. Zofia Piotrowska-Seget

Prodziekan ds nauki i współpracy z zagranicą
prof. dr hab. Piotr Świątek

Prodziekan ds kształcenia i studentów
prof. dr hab. Maria Augustyniak

Prodziekan ds. promocji i współpracy z otoczeniem
dr hab. Edyta Sierka

 

DYŻURY DZIEKANÓW (pdf)

Dziekani urzędują w pok. B-11 (wejście przez Dziekanat, B-13) w budynku przyul. Jagiellońskiej 28.
tel. 32 2009 461 lub 32 255 58 73